Veronika Křečková

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem složila také rigorózní zkoušku, provozuji jako samostatná advokátka generální praxi se zaměřením na právo trestní a občanské.

Právní služby poskytuji v Českých Budějovicích.

 

Právní služby

Trestní právo

Trestní právo

 • obhajoba fyzických a právnických osob v trestním řízení
 • obhajoba mladistvých
 • příprava trestních oznámení
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení
 • zastoupení ve vykonávacím řízení – podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu, zahlazení odsouzení, osvědčení se
 • vymáhání majetkové a nemajetkové újmy po státu
Občanské právo

Občanské právo

 • závazkové právo – sepis a revize smluv, náhrada majetkové a nemajetkové újmy
 • rodinné právo – rozvod manželství, úprava poměrů nezletilých dětí, řízení o určení výživného, řízení o určení / popření otcovství, vypořádání společného jmění manželů, osvojení nezletilého / zletilého
 • vymáhání pohledávek – komunikace s dlužníkem, sepis žaloby, exekučního návrhu / návrhu na výkon rozhodnutí / insolvenčního návrhu, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení
 • dědické právo – právní poradenství, zastoupení v dědickém řízení
 • pracovní právo – sepis pracovních smluv, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, skončení pracovního poměru, uplatňování nároků při neplatném rozvázání pracovního poměru, povinnost zaměstnavatele / zaměstnance k náhradě škody
 • zastoupení v občanském soudním řízení

Odměna

Odměna za právní služby je vždy stanovena s ohledem na povahu a složitost každého případu individuálně. Může být sjednána jako odměna smluvní, a to formou:

 • hodinové sazby za činnost advokáta (1500 Kč/hod – 2000 Kč /hod),
 • odměny za úkon právní služby dle počtu úkonů vykonaných advokátem,
 • jednorázová odměna, stanovená pevnou částkou bez ohledu na časovou náročnost a složitost právní služby,
 • podílové odměny podle úspěchu ve věci,
 • paušální odměny bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů vykonaných advokátem.

V případě nesjednání smluvní odměny se jedná o mimosmluvní odměnu, která se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, byla Česká advokátní komora dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kontakt

JUDr. Veronika Šamalíková,
advokátka

Česká 145/58
370 01 České Budějovice

e-mail:
tel.: 723 058 318

IČO: 067 11 227
ID datové schránky: 445zeu8